Giỏ hàng

capcom

700,000₫

➤ Phát hành :  02/10/2012
➤ Thể loại : Kinh dị

600,000₫

➤ Phát hành : 11/01/2005
➤ Thể loại : Kinh dị sinh tồn

Đĩa game PS5 Dragon's Dogma 2
-11%
1,600,000₫ 1,800,000₫

➤ Phát hành : 22/03/2024
➤ Thể loại : Phiêu lưu hành động

700,000₫

➤ Phát hành : 06/09/2019
➤ Thể loại : Game nhập vai

800,000₫

➤ Phát hành : 16/02/2016
➤ Thể loại : Trò chơi Đối Kháng

800,000₫

➤ Phát hành : 16/02/2016
➤ Thể loại : rò chơi điện tử đối kháng

Đĩa Game PS5 Resident Evil 4
-13%
1,300,000₫ 1,500,000₫

➤ Phát hành : 03/24/2023
➤ Thể loại : Kinh dị sinh tồn

Đĩa Game PS4 Resident Evil 4 Horror
-3%
1,450,000₫ 1,500,000₫

➤ Phát hành : 03/24/2023
➤ Thể loại : Kinh dị sinh tồn

500,000₫

➤ Phát hành : 03/04/2020
➤ Thể loại : Hành Động Kinh Dị

Game 2nd Nintendo Switch MEGA MAN Zero/ZX Legacy Collection Hệ US
-22%
700,000₫ 900,000₫

➤ Phát hành : 21/01/2020
➤ Thể loại : Giải trí

Đĩa Game 2nd PS5  Devil May Cry 5 Special Edition
-6%
800,000₫ 850,000₫

➤ Phát hành : 01/12/2020
➤ Thể loại : Hành động

750,000₫

➤ Phát hành : 07/05/2021
➤ Thể loại : Hành động kinh dị

 

Đĩa Game PS5  Resident Evil Village
-29%
850,000₫ 1,200,000₫

➤ Phát hành : 07/05/2021
➤ Thể loại : Hành động kinh dị

 

Game Nintendo Switch MEGA MAN Zero/ZX Legacy Collection Hệ US
-11%
800,000₫ 900,000₫

➤ Phát hành 21/01/2020
➤ Thể loại : Giải trí

Game Nintendo Switch Monster Hunter Rise
-10%
900,000₫ 1,000,000₫

➤ Phát hành : 26/03/2021
➤ Thể loại : Nhập vai hành động

Game Nintendo Switch Monster Hunter Generations Ultimate
-16%
800,000₫ 950,000₫

➤ Phát hành : 28/ 08/2018
➤ Thể loại : Hành động 

Đĩa Game PS5 Devil May Cry 5 Special Edition
-18%
900,000₫ 1,100,000₫

➤ Phát hành : 01 /12 / 2020
➤ Thể loại : Hành động

Đĩa Game XBOX Resident Evil 3
-28%
650,000₫ 900,000₫

➤ Phát hành : 03/04/2020
➤ Thể loại  :  Hành Động Kinh Dị

Đĩa Game PS4 Devil May Cry 5 Hệ US
-27%
550,000₫ 750,000₫

➤ Phát hành : 08/03/2019
➤ Thể loại : Nhập vai hành động

Đĩa Game PS4 Marvel Vs Capcom Infinite Hệ US
Hết
830,000₫

➤ Phát hành:12 /12/2019
➤ Thể loại:Hành Động

Đĩa Game PS4 Resident Evil 2 Remake Hệ US
-21%
550,000₫ 700,000₫

➤ Phát hành : 25/01/2019
➤ Thể loại : Kinh dị sinh tồn

 

Facebook Zalo Youtube Top