Giỏ hàng

Đĩa Game PS5

1,900,000₫

➤ Phát hành : 26/01/2024
➤ Thể loại : Chiến Đấu

1,600,000₫

➤ Phát hành : 19/01/2024
➤ Thể loại : Trò chơi hành động phiêu lưu

Đĩa Game PS5 Avatar: Frontiers of Pandora
-13%
1,400,000₫ 1,600,000₫

➤ Phát hành : 01/12/2023
➤ Thể loại : Trò chơi hành động phiêu lưu

Đĩa Game PS5  Fires of Rubicon
-20%
1,200,000₫ 1,500,000₫

➤ Phát hành : 24/08/2023
➤ Thể loại : Trò chơi bắn súng

Đĩa Game PS5 Super Bomberman 2
-27%
950,000₫ 1,300,000₫

➤ Phát hành : 03/ 03/2023
➤ Thể loại : Đặt bom giải trí

1,200,000₫

➤ Phát hành : 09/09/2023
➤ Thể loại : Thể Thao

Đĩa game PS5 Turtles Cowabunga
-20%
700,000₫ 900,000₫

➤ Phát hành : 24/05/2016
➤ Thể loại : Hack and slash

1,200,000₫

➤ Phát hành : Phiên Lưu
➤ Thể loại : 25/07/2023

1,200,000₫

➤ Phát hành : 09/14/2023
➤ Thể loại : Thể thao

1,100,000₫

➤ Phát hành : 05/10/2023
➤ Thể loại : Trò chơi hành động phiêu lưu

Đĩa game PS5 EA Sports FC 24
-29%
1,200,000₫ 1,700,000₫

➤ Phát hành : 29/09/2023
➤ Thể loại : Thể Thao

Đĩa game PS5 God of War Ragnarok
-20%
1,200,000₫ 1,500,000₫

➤ Phát hành : 09/11/2022
➤ Thể loại : Trò chơi hành động phiêu lưu

Đĩa game PS5 The Last Of Us Part I
-20%
1,200,000₫ 1,500,000₫

➤ Phát hành : 02/09/2022
➤ Thể loại : Trò chơi hành động phiêu lưu

1,700,000₫

➤ Phát hành : 20/10/2023
➤ Thể loại : Hành động

Đĩa Game Ps5 Call Of Duty Modern Warfare 2
-7%
1,300,000₫ 1,400,000₫

➤ Phát hành : 10/11/2009
➤ Thể loại : Kinh dị

Đĩa Game Ps5 Diablo IV
-19%
1,300,000₫ 1,600,000₫

➤ Phát hành : 01/06/2023
➤ Thể loại : Đối Kháng

Đĩa Game PS5 Final Fantasy XVI
-20%
1,200,000₫ 1,500,000₫

➤ Phát hành : 22/06/2023
➤ Thể loại : Trò chơi điện tử đối kháng

Đĩa Game PS5 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
-4%
1,100,000₫ 1,150,000₫

➤ Phát hành : 05/04/2022
➤ Thể loại : Giải trí

1,000,000₫

➤ Phát hành : 17/10/2022
➤ Thể loại : Kinh dị

1,200,000₫

➤ Phát hành : 05/10/2023
➤ Thể loại : Trò chơi hành động phiêu lưu

Đĩa Game PS5 Overcooked! All You Can Eat Hệ Us
-27%
800,000₫ 1,100,000₫

➤ Phát hành : 11 /12/ 2020
➤ Thể loại : giải trí gia đình

1,050,000₫

➤ Phát hành : 14/03/2023
➤ Thể loại : Đô vật

Đĩa Game Ps5  Wo Long: Fallen Dynasty
-8%
1,200,000₫ 1,300,000₫

➤ Phát hành : 03/03/2023
➤ Thể loại :  Trò chơi điện tử đối kháng

Facebook Zalo Youtube Top